EXPO CENTER a.s., Trenčín bude poriadať v spolupráci s ANTIK MEDIA  Burzu starožitností a zberateľských predmetov aj v roku 2022 pravidelne minimálne raz do mesiaca. Na ploche väčšej ako 2 000 m2 je rozmiestnených viac ako 650 stolov.

Burza je určená pre milovníkov a zberateľov mincí, medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, nálepiek, etikiet, odznakov, vlajočiek, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, magnetofónových pások, autíčok, hodín, hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných výrobkov a iných zberateľských zaujímavostí.


TERMÍNY KONANIA BURZY V ROKU 2023: 14.1., 4.2., 4.3., 6.5., 3.6., 15.7., 19.8., 16.9., 14.10., 18.11., 9.12.


 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Rezervácia stolov a plochy: v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h najneskôr do stredy pred konaním burzy
Prevzatie rezervovaných stolov a plochy: v deň burzy  od 6.00  do 7.00 h

Poplatky:
Prenájom stola: 6,- € 
Možnosť rezervácie stola: ročné predplatné.

Vstup pre návštevníkov: 7.00 - 12.00 h

Vstupné:                                             
Dospelý: 3,- €
ZŤP (držiteľ bieleho preukazu): 2,- €
Deti do 6 rokov: zdarma

Parkovné:                                           
osobné auto: 2,- € (vo vnútri areálu výstaviska)
autobus: 6,- € (vo vnútri areálu výstaviska)


REZERVÁCIE A INFORMÁCIE je možné získať
pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 h

EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín

kontakt: tel.: 00421-32-7704 337
www.antikmedia.skwww.expocenter.sk