Vyhľadať podujatie

Galéria Miloša Alexandra Bazovského

Palackého 27
911 01 Trenčín
Slovensko

www.gmab.sk
gmab@gmab.sk
+421 32 743 68 58Otváracie hodiny

Utorok 09:00 - 17:00
Streda 09:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 17:00
Piatok 09:00 - 17:00
Sobota 09:00 - 17:00
Nedeľa 09:00 - 17:00

O nás

STÁLE EXPOZÍCIE:

MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ
M. A. Bazovský: Zátišie so žltým košíkomSúbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových prác - olejomaľby, gvaše, tempery a kresby. Expozícia pozostáva z diel, ktoré chronologicky dokumentujú základné vývojové obdobia v autorovej tvorbe a približujú charakteristické znaky, kolorit a techniky Bazovského výnimočného umeleckého prejavu. Kolekciu dopĺňa fotodokumentácia z umelcovho súkromného života a informačné texty o dôležitých medzníkoch v jeho živote a tvorbe.


VÝTVARNÉ UMENIE V TRENČÍNE

B. HofstdterVýstava prostredníctvom známych osobností (L. Medňanský, Š. Straka, I. Slavinská, T. Mousson, J Šandora, J. Holoubek, H. Gross a ďalší) približuje v nevšedných portrétnych figurálnych, krajinárskych a žánrových  kompozíciach a zátišiach, mnohé dnes už zabudnuté a neexistujúce podoby  a zákutia mesta i blízkeho okolia. 


Program

Žiadne udalosti pre kategóriu