Moderátorka Adela Vinczeová si do talkshow „Trochu inak s Adelou“ pozýva hostí, ktorí sú výnimoční svojim príbehom a originalitou.

  • 14. Január 2023(16.00 - 18.00 h.)
  • 14. Január 2023(19.00 - 21.00 h.)
  • 11. február 2023 (16.00 - 18.00 h.)
  • 11. február 2023 (19.00 - 21.00 h.)
  • 04. marec 2023 (16.00 - 18.00 h.)
  • 04. marec 2023 (19.00 - 21.00 h.)

Mená hostí budú postupne zverejňované na trochuinak.com.