Tvorivá dielňa, na ktorej si modrotlačovou technikou návštevníci vytvoria originálny pozdrav pre svojich blízkych.

vstupy o 11:00 a 14:00 h.