Súťaž pre deti vo veku od 6 do 10 rokov, na tému: Čítame knihy slovenských spisovateľov. Deti budú plniť úlohy zadané v čitateľskom zápisníku, ktorý si môžu vyzdvihnúť v knižnici na detskom oddelení alebo je možné ho stiahnuť – https://bit.ly/citameradizap.

Po splnení úloh je potrebné vyplnený čitateľský zápisník priniesť do knižnice na detské oddelenie, najneskôr do 21. apríla 2023.Výhercu vyžrebujeme 28. apríla 2023.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na webstránke knižnice - https://bit.ly/citameradi23