Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s regionálnymi novinami MY Žilina ako hlavným mediálnym partnerom a ďalšími partnermi: Žilinak, TV Severka a Knižná revue, vyhlasuje 17. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2022.

Nominovať knihy môže čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci či distribútori kníh. Do súťaže môžu byť zaradené knihy vydané v roku 2022, sú späté s regiónom Horného Považia tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti a bolo im pridelené ISBN (pravidlá súťaže). Knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií: beletria a odborná literatúra.

Nominácie sa prijímajú v termíne od 23. januára do 28. februára 2023.

Online nominačný list môžete vyplniť na tejto adrese: https://forms.gle/mGv8gspCMT58tcAKA