Čo je to zimný slnovrat, kedy a prečo nastáva a aká mal dopad na bežný život ľudí kedysi a dnes priblíži pracovník Hvezdárne v Banskej Bystrici.