Vyhľadať podujatie

25. NARODENINY MESTSKÉHO DIVADLA – DIVADLA Z PASÁŽE

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

25. NARODENINY MESTSKÉHO DIVADLA – DIVADLA Z PASÁŽE
ALEBO AKO SME OD POPOLVÁRA K NORME PRIŠLI…


Na začiatku bola rozprávka – príbeh o tom, ako pár ľudí s postihnutím dostalo šancu ukázať, čo v nich naozaj je. Prvé predstavenie Divadla z Pasáže O Popolvárovi ako ho nepoznáte. Odvtedy divadlo vytvorilo 30 predstavení pre všetky vekové kategórie, zúčastnilo sa mnohých divadelných festivalov doma i v zahraničí a mnoho iných vecí.

V roku 2010 sa stalo Mestským divadlom – Divadlom z Pasáže, keď ho mesto Banská Bystrica zastrešilo a výrazne mu pomáha pokračovať v činnosti.

Bola to dobrodružná cesta od Popolvára k Norme, ktorá nie je len názvom zatiaľ poslednej inscenácie, ale aj vyjadrením cieľov Divadla z Pasáže. Každý človek by mal dostať príležitosť prejaviť sa, využiť svoje danosti či znevýhodnenia k tomu, aby dokázal krok po kroku meniť svet k lepšiemu. A keď potom zazvoní zvonec, rozprávka sa možno zmení na realitu… na spoločnosť, kde šance pre ľudí s postihnutím sú každodennou normou!

K 25. výročiu divadla sme pripravili výstavu veľkoplošných fotografií, ktoré sú inštalované na Námestí SNP v Banskej Bystrici počas celého septembra 2020.

25. NARODENINY MESTSKÉHO DIVADLA – DIVADLA Z PASÁŽE

POZVÁNKA NA PREDSTAVENIA (rezervácie mailom: divadlozpasaze@gmail.com alebo na tel. číslach: 0918 688 811 a 048/4124782)

Viac informácií o DIVADLE Z PASÁŽE nájdete na www.divadlozpasaze.sk alebo na FB: Divadlo Z Pasáže