Vyhľadať podujatie
partners/2019/10/partner109089/images/Vystava P.š.-oktober 2019.jpg

MAĽOVANÁ ZUŠka 2019

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Výstava výberu víťazných prác súťaže Maľovaná ZUŠka 2019. Ide o ocenené práce zo 14. ročníka súťaže výtvarných prác žiakov a študentov výtvarných odborov základných umeleckých škôl na tému KRAJINA. Odborná porota udelila Hlavnú cenu, Cenu predsedy poroty, Zvláštnu cenu a ceny Ex Aeque.


Termín konania: október 2019 - marec 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa Univerzitnej knižnice UMB, Študentský domov 5, 
                          Ružová 15, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB, Katedra výtvarnej kultúry PF UMB, ZŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, jana.takacsova@umb.sk, 048/446 4252