Audiovizuálna výstava s ponukou voľného výberu filmových projekcií koncertných záznamov je oslavou tvorby kľúčových osobností hudobnej scény. Súčasťou výstavy sú zaujímavé tematické publikácie a zvukové nahrávky.

Výstava je prístupná pre individuálnych návštevníkov v čase otváracích hodín Hudobného átria.

Trvanie výstavy: 1. december – 29. január

Kontaktujte: Hudobné átrium – nádvorie ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica
hudobneatrium@svkbb.eu Tel: 048/47 107 44

Otváracie hodiny: Pondelok – piatok 10.00 – 17.00 h