Pozývame na cyklus troch na seba nadväzujúcich prednášok o tom, čo sa dá z filozoficko-psychologického hľadiska robiť so strachom a neistotou. Prednášky budú doplnené o čítanie inšpiratívnych úryvkov k téme z diel mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie.

Cyklus bude venovaný týmto témam:

 • Čo nám v dnešnej dobe spôsobuje najväčší strach a čo s tým?
 • Ako hľadať v živote istoty? Existujú nejaké?
 • Ako je možné pracovať so strachom?
 • Tradičný pohľad a rady východných a západných učení.
 • Praktické rady ako prekonať úzkosť, trápenie a strach podľa psychológa V. E. Frankla. 

1. prednáška 13.4.2021

 • strach a jeho miesto v našej psychike
 • afektívne fenomény, emócie a city – práca s nimi
 • ako „funguje“ strach
 • na čo strach slúži a v čom prekáža

2. prednáška 20.4.2021

 • celospoločenské strachy a čo s nimi
 • strach zo slobody podľa Ericha Fromma
 • „lieky“ na spoločenskú disharmóniu
 • dobré medziľudské vzťahy ako kľúč k pevnosti

3. prednáška 27.4.2021

 • individuálne strachy a čo s nimi
 • ako si poradiť s neistotou
 • „lieky“ na zúfalstvo a úzkosť podľa V. E. Frankla

Každá doba má svoje špecifické charakteristiky a prináša so sebou rozmanité výzvy a príležitosti. Jednou z výrazných výziev dnešnej doby je neistota a rôzne druhy strachov. Avšak vždy je možné nazrieť či už do minulosti alebo do diel významných filozofov a psychológov, ktorí sa snažia reflektovať svoju dobu a prinášajú cenné postrehy a riešenia.

Jedným z významných psychológov 20. storočia bol V. E. Frankl, ktorý sa priamo zaoberal zmyslom úzkosti, trápenia a strachu a svojim životom i dielom prináša iný, oslobodzujúci náhľad na túto problematiku.

Ďalšou zaujímavou osobnosťou, ktorá pojednáva o dnešnom strachu zo slobody a o tom, ako uchopiť svoj život do vlastných rúk, je psychológ a sociológ Erich Fromm, tiež z 20. storočia.

Rovnako tak by sme sa mohli inšpirovať dielami rímskych stoikov, či samotného Budhu. Aj v ich dielach nájdeme odkazy na to, ako si poradiť so strachom zo seba samého, strach z ľudí, zo zmeny, z budúcnosti... aby nás prestali paralyzovať a aby sme boli zodpovednými a slobodnými tvorcami svojho života.

Cena: 30 €
Vaše prihlášky posielajte do štvrtka 8.4.2021 (vrátane).

Prihlasovanie a ďalšie informácie:
https://www.akropolis.sk/news/1685/70/AKO-SI-PORADIt-SO-STRACHOM-cyklus-on-line-prednasok