Vyhľadať podujatie

Istra Centrum

Hradištná 43
841 07 Bratislava

www.istracentrum.sk
info@istracentrum.sk
+421 26 477 00 33O nás

Pozývame:

 • na návštevu kultúrnych, spoločenských, výchovno-vzdelávacích a zábavných 
  programov pre deti, mládež a dospelých
 • na festivaly tradičnej kultúry s medzinárodnou účasťou a sprievodnými podujatiami
 • do záujmových útvarov, klubov, krúžkov pre deti, mládež a dospelých
 • do folklórneho súboru Kobylka
 • do hudobno-speváckeho zboru Rosica
 • do klubu spoločenských tancov pre deti, mládež, dospelých aj seniorov
 • na stretnutia, prezentácie a prednášky
 • do miestnej knižnice

Poskytujeme:

 • možnosť krátkodobého využitia priestorov veľkej sály a učební za kultúrno-spoločenským účelom
 • možnosť poriadania posedení, osláv, seminárov, školení v priestoroch veľkej sály a učební
 • priestor veľkej sály na svadby, stužkové, akadémie, firemné stretnutia
 • priestory veľkej sály a učební pre potreby občanov, spolkov, združení, politických strán a pod. mestskej časti Devínska Nová Ves

Program


28. 5. SOBOTA

Pre deti
Deň detí Deň detí
Deň detí - súťaže, skákacie atrakcie, ukážky colnej a finančnej správy, kultúrny a športový program pre deti,  penová show Organizuje:…
Bratislava, Istra Centrum
Sobota 28.05.2022, 14:00