Vyhľadať podujatie

Múzeum obchodu

Linzbotova 16
821 06 Bratislava
Slovensko

https://muzeumobchodu.sk/
muzeumobchodu@gmail.com
+421 2 45 24 31 67O nás

Otvorené:

utorok - piatok: 9,00 - 17,00
sobota - nedeľa: 10,00 - 17,00

Múzeum obchodu Bratislava, ako samostatná rozpočtová organizácia zriaďovaná Ministerstvom hospodárstva SR, je jedným z mladších múzeí na Slovensku.

Hlavným poslaním múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromaždovať, vedeckými metodami zhodnocovať, odborne spravovať zbierkové predmety, písomnosti a iné dokumentačné formy dokumentujúce vývoj obchodu a pohostinstva na území Slovenska od jeho prvopočiatkov až po súčasnosť. Múzeum zároveň zabezpečuje sprístupňovanie zbierkového fondu verejnosti a jeho využívanie vo verejnom záujme.

Nový cyklus živých koncertov - ROCK V MÚZEU s podtitulom "live koncerty na rozhraní veľkomesta" v priestoroch nádvoria jedinečného Múzea Obchodu v Podunajských Biskupiciach.
Vstupenka na koncert platí zároveň aj do expozícii múzea.
https://muzeumobchodu.sk/rock-v-muzeu/kalendar-koncertov/


Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti