Činohra, slovenská dráma antických rozmerov o žene medzi dvomi mužmi.

Bačova žena je dielo, ktoré nepochybne patrí medzi najväčšie hodnoty slovenskej dramatiky. Dokonale koncentrovaná tragédia je silným príbehom o žene, milujúcej matke, ktorá sa bez vlastnej viny ocitla v zúfalom rozpoložení. Medzi dvomi nezmieriteľnými mužmi si vybrala vernosť sebe…

Bačova žena Ivana Stodolu otvára ešte aj dnes morálne dilemy a neriešiteľné otázky. Je to slovenská „antická tragédia“, ktorej aktuálnosť témy má ambíciu osloviť aj dnešného človeka.

REALIZAČNÝ TÍM:
Réžia: Roman Polák
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna: Pavel Borák
Kostýmy: Peter Čanecký
Hudba: Lucia Chuťková

OBSADENIE:
Bača Ondrej: Ján Koleník
Bača Mišo: Alexander Bárta
Eva: Diana Mórová
Matka: Kamila Magálová
Starý bača Mrnčo: Dušan Jamrich
Správca: Dušan Tarageľ
Gazdiná: Mária Kráľovičová/Zuzana Kocúriková
Notár: Štefan Bučko
Svätojurský: Ján Gallovič/Ivan Vojtek
Bača Martin vo videonahrávke: Daniel Fischer
Ondrejko vo videonahrávke: Alex Bašnár*
Miško vo videonahrávke: Dominik Martin Bičkoš*
Čeľaď vo videonahrávke: Adriana Janovíčková*, Peter Kaša*, Vladimíra Krutková*, Erik Voltemar*, Igor Malinovský*, Paulína Šebestová*, Jaroslava Janišová* 
*ako hosť

REALIZÁCIA ZÁZNAMU:
Réžia: Mária Rumanová
Kamera: Mária Rumanová, Radka Šišuláková, Michal Fulier, Jaroslav Mackov
Strih: Maté Csuport
Zvuk: Patrik Pačes
Zvuková postprodukcia: Patrik Pačes
Intercom: Anna Rumanová, Maté Csuport
Produkcia: Anna Rumanová
Pre Činohru SND vyrobila © filmsomnia v roku 2015

INFORMÁCIE K VYSIELANIU:
Predstavenie vysielame v rámci celého sveta.
Záznam bol natočený v roku 2015.