Pred dvomi rokmi bývalá ministerka kultúry zastavila podporu pre LGBT+ projekty, hoci ich komisia pozitívne ohodnotila. Jej šokujúce rozhodnutie vtedy spustilo protesty a inciatívu Stojíme pri kultúre.

Zmenila sa odvtedy situácia? Aký je postoj inštitúcií k podpore projektov o živote queer ľudí? Súvisí s politikou?

Reprezentácia života LGBT+ komunity je v slovenskom umeleckom prostredí oproti zahraničiu nízka. Queer postavy ťažko nájdeme v slovenských seriáloch, málokedy v knihách, divadle a v hudbe. Keď už, zväčša ide o nezávislé projekty, ktoré by bez štátnej alebo samosprávnej podpory nevznikli.

Kde môžu mladé umelkyne a mladí umelci žiadať o podporu? Ako si žiadosť podať a čo všetko to obnáša? Ako zamedziť homofóbii v komisiách? Pozvanie do online diskusie prijali Jozef Kovalčik z Fondu na podporu umenia, Martin Šmatlák z Audiovizuálneho fondu, Zora Turancová z Ministerstva kultúry a Zuzana Ivašková z Nadácie mesta Bratislava. Svoje otázky môžete písať ako príspevky v tomto podujatí. Moderuje Andrej Kuruc.

Diskusiu budeme streamovať na Facebooku Dúhový rokNomantinels divadlo a Magazín QYS.