Vyhľadať podujatie
events/2020/04/admid0000/images/vzdelavanie sng.jpeg

VZDELÁVACIE A VÝTVARNÉ AKTIVITY

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Vzdelávacie a výtvarné aktivity pre pedagógov, študentov, rodiny s deťmi aj jednotlivcov

K mnohým aktivitám Slovenskej národnej galérie patrí aj vzdelávanie. V ponúkaných vzdelávacích a výtvarných aktivitách nájdu mnoho podnetov na tvorenie a učenie (sa) ako pedagógovia, tak aj rodičia alebo jednotlivci.

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG pripravilo inšpiratívne námety výučby, ktoré sa dajú využiť aj v rámci súčasného distančného vzdelávania – edukačné aktivity a metodické články pre pedagógov základných a stredných škôl podporujúce výskumnú činnosť a kritické myslenie študentov. Metodické materiály sú doplnené ukážkami aktivít a námetmi pre jednotlivé stupne vzdelávania, ktoré je možné modifikovať podľa vzdelávacích štandardov.
Tri medziodborové články zamerané na otázky Nežná revolúcia – pravda – konšpirácia – lož? približujú na príklade tém Novembra 1989 princípy, vznik a šírenie konšpiračných teórií. Články sú metodickou pomôckou pre výučbu dejepisu, občianskej náuky a mediálnej výchovy k téme Nežnej revolúcie a jej presahov do súčasnosti.
Metodické materiály boli zostavené Oddelením galerijnej pedagogiky SNG v spolupráci so stredoškolským učiteľom a občianskym aktivistom Jurajom Smatanom.
Všetky materiály sú dostupné na stiahnutie online tu.

Prehľad ďalších výtvarných aktivít dostupných na Webumenia.sk v sekcii Články nájdete tu.

Pedagógovia môžu využiť návody na prácu s dielami, metodiky, ktoré približujú princípy prepájania pedagogiky v galérii a v múzeu so školou, pracovné listy pre študentov aj pedagógov, venujúce sa vizuálnej kultúre a ideológii slovenského štátu - Sen x skutočnosť, motivačné a výtvarné aktivity na tému hraníc (nie len) v umení, tému zbierania a triedenia, pri ktorej sa rozvíjajú aj schopnosti vyhodnocovať, návrhy výtvarných aktivít k téme mesta, vnímania času, slávností, voda alebo sneh ako materiál a výtvarný nástroj, výtvarné aktivity na povrchové maľby či Šifry Miloša Urbáska. V úvode článkov pedagógovia nájdu aj stručný teoretický vhľad do témy, či odkaz na kolekciu diel z digitalizovaných zbierok slovenských galérií.

Nové inšpiratívne aktivity pre rodiny s deťmi postupne pribúdajú aj na stránke Slovenskej náhradnej galérie tu.