Občianske združenie EuroPolicy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás pozývajú na online konferenciu s názvom Občianska Európa - Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá sa uskutoční 27. januára 2022 v čase od 9:30 do 15:50.

Online konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku bez tlmočenia.

REGISTRÁCIAhttps://docs.google.com/.../1FAIpQLScs6TDr3U363B.../viewform

PROGRAM
 • 9:30 - 9:40 | Uvítanie a úvodný prejav
  IVAN KORČOK - minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
   
 • 9:45 - 10:00 | Keynote prejav
  DUBRAVKA ŠUICA - podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu
   
 • 10:15 - 11:45 | Občania a EÚ: Konferencia o budúcnosti Európy a európska demokracia 
  Panelová diskusia zhodnotí doterajší priebeh, formát, výstupy a viditeľnosť Konferencie o budúcnosti Európy v očiach verejnosti na národnej i európskej úrovni. Účastníci diskusie budú hľadať odpovede na to, či nastavenie Konferencie o budúcnosti Európy je efektívnym nástrojom zvyšovania participácie občanov v celoeurópskych diskusiách o reforme fungovania Európskej únie a o potrebe zvyšovania jej demokratickej legitimity. Zhodnotia aj odporúčania Európskej panelovej diskusie občanov o európskej demokracii a o hodnotách a právach, právnom štáte a bezpečnosti. Cieľom diskusie bude identifikovať hlavné odporúčania pre ďalšie vystupovanie zástupcov Slovenskej republiky v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.
  MARTIN KLUS (tbc) - štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  PETER KMEC - podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti (Hlas - sociálna demokracia)
  OĽGA GYÁRFÁŠOVÁ - sociologička, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
  ZUZANA HOZLÁROVÁ - slovenská občianska delegátka Konferencie o budúcnosti Európy
  Moderuje  BARBARA ZMUŠKOVÁ, editorka portálu EURACTIV Slovensko
   
 • 12:30 - 13:45 | Politika a EÚ: Parlamenty v diskusii o budúcnosti Európy 
  Národné parlamenty majú svoj hlas aj v rozhodovacích procesoch Európskej únie, ako aj v samotnej Konferencii o budúcnosti Európy. V panelovej diskusii sa zástupcovia politických strán na Slovensku zamerajú na výzvy v súvislosti s angažovaním a participáciou občanov vo veciach verejných na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni. Rozumie občan deľbe kompetencií medzi inštitúciami EÚ, národnými vládami a miestnou a regionálnou samosprávou, keď žiada riešenia svojich problémov? Ako vnímajú politici v SR hlavné výzvy v budúcnosti Európy a Európskej únie?
  VLADIMÍRA MARCINKOVÁ - predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti SR (SaS)
  MIRIAM LEXMANN - poslankyňa Európskeho parlamentu (KDH / EPP)
  MARIÁN KÉRY - predseda Zahraničného výboru NR SR (Smer-SD)
  ĽUDOVÍT GOGA - člen Výboru NR SR pre európske záležitosti (Sme rodina)
  Moderuje  RADOVAN GEIST, vydavateľ portálu EURACTIV Slovensko
   
 • 14:00 - 14:15 | Keynote prejav: Slovensko v zelenej Európe
  JÁN BUDAJ - minister životného prostredia SR
   
 • 14:20 - 15:50 | Zelená transformácia Európy ako nástroj zbližovania životnej úrovne obyvateľov EÚ 
  Téma zmeny klímy, ochrany životného prostredia a biodiverzity silne rezonuje vo verejnom diskurze naprieč členskými štátmi Európskej únie a výnimkou nie je ani Konferencia o budúcnosti Európy. Problémy súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy boli identifikované ako jedna z najväčších aktuálnych výziev a priorít EÚ aj respondentmi počas Roadshow o budúcnosti Európy na Slovensku, ktorú organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Účastníci diskusie budú hľadať odpovede na otázky, či má EÚ dostatočne silné nástroje na zabezpečenie dostatočne ambicióznej klimatickej agendy a naplnenie očakávaní svojich občanov a či dokážeme zaistiť financovanie zelenej transformácie spôsobom, aby nebola ohrozená naša globálna konkurencieschopnosť. Zhodnotia aj odporúčania Európskej panelovej diskusie občanov o zmene klímy, životnom prostredí a zdraví.
  MARTIN HOJSÍK - poslanec Európskeho parlamentu (PS / Renew Europe) [online]
  MICHAL KIČA - štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
  MARCEL GIBÓDA - viceprimátor mesta Košice
  ZUZANA JAROŠOVÁ - analytička, Karpatský rozvojový inštitút, Košice
  Moderuje  RADOVAN GEIST, vydavateľ portálu EURACTIV Slovensko

Pre účasť na konferencii sa REGISTRUJTE TU: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScs6TDr3U363B.../viewform 

Podujatie organizuje občianske združenie EuroPolicy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.

Podujatie, ktoré usporadúvajú EURACTIV.sk a Európsky parlament – Kancelária na Slovensku s 3 ďalšími