Odvezte sa historickým vlakom do doby bronzovej a spoznajte, ako v Nižnej Myšli pri Košiciach žili pravekí ľudia. 

Cesta do praveku: Jazda historickým vlakom do Archeoskanzenu Nižná Myšľa

Rodinám s deťmi dávame do pozornosti tohto ročnú novinku. Každý mesiac od mája do októbra občianske združenie Collegium Myssle spoločne s Košickou detskou historickou železnicou vypravuje historický vláčik do obce Nižná Myšľa, nachádzajúcej sa len 13 kilometrov od Košíc, v prekrásnej prírode Slanských lesov. Jedinečnými archeologickými vykopávkami vás v Nižnej Myšli a jej okolí prevedú znalci, ktorí vám priblížia, ako tu ľudia žili od praveku až po včasný stredovek, a to nielen rečou faktov, ale aj názornou ukážkou.

PROGRAM

 • 15.05. - Hlina, kde sa len pozrieš
 • 12.06.- Kov, ktorý zmenil svet
 • 17.07.- Paleokuchyňa, tak toto ste ešte nejedli
 • 21.08 - Zbrane a lov
 • 18.09.- Zlatý lesk doby brondzovej
 • 16.10.-Tu spočinú moje kosti

Na čo sa počas cesty do praveku môžete tešiť?

 • na jazdu historickým vláčikom,
 • na prehliadku Myšlianského obecného múzea,
 • na prehliadku Kostola sv. Mikuláša,  
 • na prehliadku katakomb Premonštrátskeho kláštora,
 • na prehliadku archeoskanzenu, 
 • na workshop o keramike v dobe bronzovej,
 • na fakultatívny výlet,
 • na rôzne súťaže.

ELEKTRONICKÝ LÍSTOK A INFO: www.detskazeleznica.sk