Vyhľadať podujatie

SKUPINA / LADISLAV "MIRVIS" MIRVALD - NOTHING TO HEAR

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

SKUPINA / LADISLAV "MIRVIS" MIRVALD - NOTHING TO HEAR

VERNISÁŽ: 27.8.2020 ---> 19:00
VÝSTAVA: 28.8. - 24.9.2020 ---> 15:00 - 20:00

Počúvanie je jedným z aspektov toho, ako zachytiť fyzický priestor. Keď táto možnosť nie je dostupná, človek sa môže cítiť izolovane a dezorientovane. Čo ale znamená počuť priestor?

Zvuk je možné opísať pomocou hudobnej terminológie z hľadiska rytmu, dĺžky, dynamiky a farby tónu. Keď začneme chápať zvuk ako sociálnu informáciu, akustický terén sa zmení na symbolický priestor pre výmenu správ. Zvuk je tu kultúrnou formou, ktorá prehovára o súčasnom stave ako o výsledku historických, sociálnych a kultúrnych zmien. Priestor je jeho modulárnym prvkom; telom schopným budovať komplexné významové systémy.

Nothing to hear predstavuje fundamentálny problém komunikácie. Vysielanie správy v jednom bode a jej zber v druhom zdôrazňuje úlohu priestoru, ktorý akusticky moduluje zvuk a tým aj vysielanú správu.

... znejúci priestor ... mikrofón ... rekordér ... zosilňovač ... reproduktor ... znejúci priestor ... mikrofón ... rekordér ... zosilňovač ... reproduktor ... znejúci priestor ...

Výstava Nothing to hear vychádza zo zvukového mapovania kostolov na mape Gemerskej gotickej cesty uskutočnených v rámci série rezidencií UŠAMI: Sound mapping camp realizovaných vydavateľstvom mappa v roku 2018.

V rámci výstavy bude dostupný zborník textov s príspevkami od Anny Kvíčalovej, Aleša Čermáka, Borisa Ondreičku a Jána Solčániho, ktoré voľne nadväzujú na témy prezentované výstavou.

Vstup voľný.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava sa koná s finančnou podporou FaVU VUT.

Dizajn: Matej Vojtuš & Deep Throat Studio.

Miesto výstavy: Galéria Tabačka

FACEBOOK EVENT