La Gioconda
Opera v 4 dejstvách v talianskom jazyku

Libreto: Arrigo BoitoLa

Gioconda je dielom, ktoré tvorí akýsi most medzi verdiovským romantizmom a nastupujúcim verizmom a svojím veľkým baletným vstupom odkazuje aj na tradíciu francúzskej opery. Rozhodne však nie je sentimentálnou selankou, aké sa v čase jej vzniku (1876) ešte komponovali – je realistickou drámou, ktorá sprítomňuje pohnuté osudy jej aktérov natoľko vierohodne, že by mohla byť pokojne obrazom súčasnej spoločnosti. Renesančné Benátky pritom pod veselým karnevalovým zovňajškom ukrývajú intrigy, spleť neprelomiteľnej moci úradov, tajnej polície, špiónov a štátnej inkvizície. Je to zábava v strachu, smiech cez slzy. Na pozadí takejto spoločenskej situácie sa odohrávajú spletité osudy hlavných postáv milostného trojuholníka –  Giocondy, Laury a Enza, doplneného o zloducha Barnabu. 

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla

Dirigent: Igor Bulla
Réžia: Dominik Beneš
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová
Kostýmy: Lenka Polášková
Scéna: Petr Vítek
Svetelný design: Daniel Tesař
Choreografia: Béla Kéri Nagy
Zbormajsterka: Iveta Popovičová

La Gioconda, speváčka: Patrícia Solotruková, Jolana Fogašová
Laura Adorno, janovská dáma: Cristina Melis, Michaela Šebestová
La Cieca, Giocondina matka: Jitka Sapara Fischerová , Agnes Zwierko
Enzo Grimaldo, janovský princ: Max Jota, Paolo Lardizzone
Barnaba, inkvizičný špión: Zoltán Vongrey, Roman Krško
Alvise Badoero, hlava inkvizície: Ivan Zvarík, Ondrej Mráz
Zuane, lodivod: Marián Hadraba
Isepo, pisár: Michal Hýrošš
Cantore, spevák: Matúš Bujňák
Prvý hlas: Juraj Kašša
Druhý hlas: Juraj Duda
Spoluúčinkuje : zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

www.stateopera.sk│FB: Štátna opera Banská Bystrica