Tvorivé výtvarné aktivity pre deti, rodiny s deťmi a návštevníkov knižnice. Ich súčasťou bude aj zážitkové čítanie kníh z fondu knižnice, práca s knihou a detským čitateľom.

Dátum: každý utorok

Čas: 10.00 – 12.00