Vyhľadať podujatie

Novohradské múzeum a galéria

Kubínyiho námestie č. 3
984 01 Lučenec
Slovensko

www.nmg.sk
nmlc@stonline.sk
+421 47 433 25 02Otváracie hodiny

Pondelok 09:00 - 17:00
Utorok 09:00 - 17:00
Streda 09:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 17:00
Piatok 09:00 - 17:00
Nedeľa 14:00 - 17:00

O nás

Novohradské múzeum v Lučenci vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum v Haliči. V rokoch 1967 - 1985 pôsobilo vo Fiľakove ako Novohradské múzeum. Od r.1985 sídli v Lučenci v pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta.

Inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, spravuje viac ako 25 000 archeologických, etnologických, historických a galérijných zbierkových predmetov. Z nich sú obzvlášť cenné zbierky ľudovej keramiky, smaltu a historického skla dokumentujúce dominantné výrobné odvetvia Novohradu. Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov pôsobiacich v Lučenci a jeho okolí. 

STÁLA EXPOZÍCIA:
POKLADY MINULOSTI

Stála expozícia z najcennejších zbierok Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pripravilo pre svojich návštevníkov na začiatok letnej turistickej sezóny atraktívne kultúrne podujatie - sprístupnenie stálej expozície „Poklady minulosti“. Prezentujú sa na nej najvzácnejšie predmety zo zbierok inštitúcie. 
Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci a nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo.
Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove. 
Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče. K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku. Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.
Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu - Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.

Vstupné:
žiaci, študenti, dôchodcovia 0,40 €
dospelí 1 €


Program

Žiadne udalosti pre kategóriu