Vyhľadať podujatie

KOMEDIA ČESKÁ O BOHATCI A LAZAROVI

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Divadelná Nitra 2020
Slovenské komorné divadlo Martin, SLOVENSKO


Režisér Lukáš Brutovský urobil z renesančnej morality Pavla Kyrmezera, napísanej v biblickej češtine, súčasné dielo. Vznikla moderná, vizuálne sugestívna
a hudobne originálna inscenácia, v ktorej zohratý herecký kolektív martinského divadla podáva sústredený výkon. Javisku však dominuje najmä pozoruhodný Tomáš Mischura ako Boháč, prostredníctvom ktorého tvorcovia nastavujú nemilosrdne kritické zrkadlo dnešnej konzumnej a materialistickej spoločnosti.

Na výbere inscenácie sa podieľala Divácka programová rada projektu Be SpectACTive!

Autor: Pavel Kyrmezer
Réžia: Lukáš Brutovský