Nedeľa 29.01.2023 o 16.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus SKO

 Hommage a Bohdan Warchal


SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

EWALD DANEL umelecký vedúci / SHLOMO MINTZ husle, dirigent

Igor Stravinskij Koncert Es dur Dumbarton Oaks
Franz Schubert Rondo A dur pre husle a sláčikový orchester, D. 438
Franz Schubert (upr. Gustav Mahler) Sláčikové kvarteto č. 14 d mol Smrť a dievča, D. 810

Humorný tón neoklasicistického koncertu z pera velikána ruskej hudby Igora Stravinského nezaostáva svojou prepracovanou inštrumentáciou a nápaditosťou za väčšími dielami jeho autora. Vo veľkej miere sa v tomto diele nechal Stravinskij inšpirovať Brandenburgskými koncertmi barokového génia J. S. Bacha. Virtuozitu huslistu chce v čo najväčšej miere odhaliť jednočasťové Rondo Franza Schuberta, ktoré sa nesie v odľahčenom klasicistickom štýle. Pravdepodobne toto dielo napísal pre svojho brata Ferdinanda, ktorý bol huslistom. Koncert ukončí dielo, ktoré bolo pôvodne sláčikovým kvartetom, no Gustav Mahler ho zaranžoval i do obsadenia sláčikového orchestra. Názov Smrť a dievča je odvodený z rovnomennej piesne, ktorú napísal o pár rokov skôr a jej melódiu využíva v druhej časti skladby. Silný dramatický náboj diela je pochopiteľný, keďže ho Schubert komponoval v čase pretrvávajúcej choroby s vedomím blížiacej sa smrti.    

Izraelský huslista a dirigent Shlomo Mintz má za sebou kariéru svetovo uznávaného huslistu, nechýba na prestížnych medzinárodných súťažiach a pravidelne odovzdáva svoje skúsenosti aj na majstrovských kurzoch.