Vyhľadať podujatie

JESENNÉ - NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE S HLINOU

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Milí pedagógovia a rodičia s deťmi srdečne Vás pozývame na JESENNÉ - NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE S HLINOU

KEDY? ... v nedeľu 20. septembra 2020 od 14, 00 do 16, 00 h.
KDE? ... Tatranská galéria – Elektráreň v Poprade

poplatok: 2,00 € / os. zahŕňa vstup do galérie a materiál na tvorivé dielne.

Na tvorivé dielne je potrebné sa prihlásiť t. č. : 0915 610 756

Tešíme sa na Vás.

www.tatragaleria.sk