Prednáškové besedy s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života.

Hosť: Miroslav Lacko

Téma: O dejinách výroby zeleného pigmentu v banskobystrickom banskom revíre do konca 18. storočia