Webinár je NADSTAVBOU webináru s názvom: Ako učiť finančnú gramotnosť. Webinár Finančná gramotnosť inovatívne – interaktívny workshop II odporúčame učiteľom, ktorí sa zúčastnili už webináru Ako učiť finančnú gramotnosť. Kapacita účastníkov je obmedzená na 20 ľudí.

Poskytneme Vám množstvo inšpirácii a návrhov ako tvoriť aktivity na finančnú gramotnosť, tak aby ste urobili zaujímavú hodinu pre žiakov na všetkých stupňoch štúdia. Webinár je určený pre všetkých pedagógov. 

Čo sa dozviete: 

  • Ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia finančnej gramotnosti, 
  • Naučíte sa ako správne vytvoriť HRU vo finančnej gramotnosti. 
  • Zoznámite sa s konkrétnymi aktivitami a úlohami pre žiakov pre jednotlivé ročníky. 
  • Dozviete sa ako efektívne prepájať medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní finančnej gramotnosti. 
  • Sami si vyskúšate vytvoriť nejakú aktivitu s využitím inovatívnej metódy.
  • Ako vniesť interaktivitu do vyučovania finančnej gramotnosti.
  • Čitateľská gramotnosť? Je dôležitá? A ako ju prepojíme s finančnou gramotnosťou na konkrétnych úlohách a príkladoch.

Čo získate: 

  • Komplexný prehľad a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a zážitku z vyučovacej hodiny vo finančnej gramotnosti. 
  • Balík aktivít, ktoré môžete využiť pri práci so žiakmi v medzipredmetových vzťahoch pri vyučovaní finančnej gramotnosti. 
  • Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára pre profesijný rozvoj pedagóga.

Počas webináru budete môcť využiť diskusné okienko v trvaní 30 minút, kde si budete môcť nielen odovzdať skúsenosti, ale aj konzultovať so školiteľom priebeh aktivít uplatňovaných vo výučbe finančnej gramotnosti na Vašej škole.

Termíny: 15. 12. 2021
Lektor: Ing. Dávid Vrtaňa, PhD., Bc. Ivana Maceková
Miesto: ZOOM (online)
Čas: 18:00 – 20:00
Získaj: certifikát/protokol o absolvovaní
Cena: 14 € / osoba ( aj na faktúru )
*Možnosť platby aj v CZK