Vyhľadať podujatie

Fakulta právnická UMB

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

www.prf.umb.sk
dekanat@prf.umb.sk
+421 48 446 31 11Program