Vyhľadať podujatie
events/2017/10/admid0000/images/martin_vanek_0.jpg

PETER A VLK /Sergej Prokofjev/

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
výchovný koncert, interaktívna hudobná rozprávka pre deti a ich rodičov - opera

Sergej Prokofjev: PETER A VLK - výchovný koncert

Interaktívna hudobná rozprávka pre deti a ich rodičov

Predstavenie je primárne určené pre poslucháčov, divákov,  predškolského veku a prvých ročníkov prvého stupňa základných škôl. Samozrejme keď prídu na predstavenie starší žiaci, alebo rodičia s deťmi, tak sa spôsob komunikácie s divákmi prispôsobuje a nie je problém toto predstavenie odohrať takým spôsobom, aby splnilo svoj cieľ.

Samotná hudobná rozprávka Sergeja Prokofjeva, ozrejmuje jednoduché fungovanie orchestra, prácu s motívmi a predstavuje základné hudobné nástroje v orchestri. Predstavenie by malo  byť obohatené o interaktívnu komunikáciu s deťmi-divákmi, ktorí by sa zapájali do vytvárania samotného deja rozprávky, postáv ktoré charakterizujú hudobné nástroje, vytvárania priestoru, kde sa príbeh odohráva, malý súťažný test o hudpobných nástrojoch a pod.

Malo by ísť o aktívnu účasť divákov, aby použili svoju kreativitu a fantáziu a spolu s moderátorom, orchestrom a hudbou pána Prokofjeva prežili príbeh smelého chlapca Petra a jeho zvieracích pomocníkov.

Podľa veku divákov by sa prispôsoboval aj objem informácií, ktoré by odzneli. Od jednoduchého pomenúvania hudobných nástrojov, až po napríklad fungovanie orchestra, načo je nutný dirigent a podobne. Deti by si mohli odskúšať napríklad dirigovanie telesa, alebo riešiť zvukové hudobné hádanky, možností ako varírovať základnú stavbu je naozaj dosť.

Martin Vanek

Viac info: www.sdke.sk