Vyhľadať podujatie

Podtatranské múzeum

Vajanského 72/4
058 01 Poprad
Slovensko

www.muzeumpp.sk
sekretariat@muzeumpp.sk
+421 52 772 19 24Otváracie hodiny

Utork 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 16:00
Sobota 09:00 - 16:00
Nedeľa 09:00 - 16:00

O nás

Otváracie hodiny: máj-sept: ut - ne: 09.00 - 17.00, október-apríl: ut - ne: 09.00 - 16.00

Vstupné: dospelý: 1,50 €; deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,70 €; rodinná vstupenka (2 dospelý + 2 deti): 3,00 €; školské výpravy (viac ako 10 detí): 0,70 €.

 

Expozícia Podtatranského múzea v Poprade

Poprad a okolie v zrkadle vekov

Svojím obsahom, štruktúrou a členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade.

 

Expozície Podtatranského múzea v Poprade – pobočka Spišská Sobota

Cechy a remeslá na hornom Spiši

Prezentuje zbierky cechového charakteru (vývesné štíty, cechové truhlice, listiny, pečatidlá) i samostatné výrobky remeselníkov.

Meštianske bývanie

Expozícia prezentuje pracovňu ( prezidentský salónik), spálňu, bytové a odevné doplnky meštianskej rodiny.

Vznešenosť a pokora

Predstavuje verejnosti sakrálne umelecko - historické pamiatky zo 17. - 19. storočia, ktoré tvorili súčasť interiérov niektorých spišských kostolov.

Osobnosti Spišskej Soboty

Stála výstava predstavuje významné osobnosti, ktoré pochádzali, žili a tvorili v Spišskej Sobote.

Zmena programu vyhradená!


Program