Vyhľadať podujatie

IMUNITA Z POHĽADU PSYCHOSOMATIKY

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Telo a duša a vzťah medzi nimi. Existujú zákonitosti, o ktorých v bežnom živote neuvažujeme. A predsa nám zásadným spôsobom ovplyvňujú život. Sú dostupné každému z nás bez ohľadu na naše vzdelanie. K ich prijatiu vedie ochota chápať svet i seba samých v širších súvislostiach. A práve túto možnosť nám ponúka psychosomatika. Psychosomatika ako spôsob myslenia ako zaobchádzať so svojim zdravím a ako porozumieť svojim chorobám. Do sveta psychosomatiky nás uvedie Michaela Fialová. ❤️🧠⚕️


Michaela Fialová bude pútavo rozprávať o tom:

- čo je psychosomatika

- ako vytvoriť spojenie tela s hlavou

- o piatich princípoch zdravia a choroby

- ako na seba nadväzujú jednotlivé princípy a ako s nimi môžeme pracovať vo svojom živote

- ako pracuje s klientmi v psychosomatickej ordinácii

- o príbehoch ľudí využívajúcich psychosomatický prístupu v liečení.


Po prednáške je pripravená diskusia.


Michaela Fialová

je klinická psychologička a rodinná terapeutka s celostným a psychosomatickým zameraním. Vo svojej praxi sa venuje psychoterapii, individuálnemu, párovému a rodinnému poradenstvu či psychologickej diagnostike. Okrem štúdia psychológie na Univerzite Karlovej v Prahe absolvovala viacero odborných kurzov, napríklad o Rorschachovej metóde či hypnoterapeutickom výcviku zameranom na konverzačne kooperatívny prístup. Pracovala v psychiatrickej liečebni, má skúsenosti so širokou škálou problémov a psychických porúch. Je spoluautorkou bestselleru Proč a jak psychosomatika funguje?.

FACEBOOK EVENT ]]>