O CHLAPCOVI, KTORÝ VYMENIL SVOJU ČIAPKU ZA ČOKOLÁDU
Protiklamárska rozprávka o zamrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dobrých palacinkách.

Prvé slovenské uvedenie autorského príbehu švajčiarskeho pedagóga, divadelníka, psychológa Jakoba Streita.

JAKOB STREIT (1910 - 2009)
Pôsobil ako pedagóg v Spiezi. Pri pedagogickej činnosti vychádzal z teórie a prístupu Rudolfa Steinera, ktorý kladie dôraz na individuálne predpoklady a povahu dieťaťa. J. Streit využíval najmä rozprávkové príbehy a divadlo ako dôležité elementy pedagogického/výchovného procesu. Steinerov pedagogický prístup sa stal základom v súčasnosti pomerne známej (aj na SK) Waldorfskej pedagogiky. Mnohé z kníh J. Streita sú základnou výbavou waldorfských knižníc.

Jakob Streit je známy najmä ako autor rozprávok a príbehov pre deti a mládež. Tematicky je jeho literárna tvorba zameraná na autorské rozprávky, príbehy rastlín a zvierat, legendy a pojednania o biblických príbehoch. Mnohé z jeho diel boli preložené do angličtiny, francúzštiny, taliančiny, portugalčiny, holandčiny, švédčiny, poľštiny, češtiny a slovinčiny. V slovenskom kontexte je temer neznámy, nevypátrali sme nijaké preklady jeho diel do SJ.

Okrem písania sa venoval rôznym druhom umení, najmä poézii, divadlu a hudbe. Bol režisérom a spoluautorom (spolu so žiackym kolektívom) školských a amatérskych predstavení. Písal básne, dirigoval študentský zbor.

 

"Rozprávky otvárajú svet zdravých vnútorných aj vonkajších poetických obrazov. Ide o citovú potravu pre dušu. V detskom veku sa človek rozhodujúcim spôsobom vnútorne zakoreňuje. A to je nesmierne dôležité. Neskôr je to už takmer nemožné."


TVORIVÝ TÍM:
Dramatizácia: Emília Hoffmanová
Réžia: Marián Pecko
Výprava: Mária Bačová a.h.
Hrá: Anna Hajduková

Premiéra inscenácie: 12. januára 2020 o 16.00 hod. v Teátriu BDNR.

>> BULLETIN <<

www.bdnr.sk│FB: Bábkové divadlo na Rázcestí