Vyhľadať podujatie

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV

Dolná 14
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

www.uluv.sk
bbystrica@uluv.sk
+421 48 412 57 03O nás

 ŠKOLA REMESIEL ÚĽUV 
Škola remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici organizuje počas roka kurzy tradičných ľudových remesiel pre deti, mládež a dospelých. V školskom roku 2009/2010 ponúkame tieto kurzy: tkanie na krosnách, drevorezbu, drotárstvo, hrnčiarsku výrobu, drôtený šperk, paličkovanie čipiek, batikovanie, výrobu tkaníc a šnúr, výrobu šúpoľových bábik a košíkov, výrobu z kože. Kurzy sú organizované v malých skupinách v priestoroch Školy remesiel pod vedením skúsených lektorov podľa presne rozpracovanej metodiky. Zabezpečené sú všetkými pracovnými pomôckami, náradím a potrebným materiálom na výučbu aj na zhotovenie výrobkov. 
Viaceré kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Absolventi získavajú po ukončení kurzu oficiálne potvrdenie o absolvovaní kurzu.

 TVORIVÉ DIELNE PRE ŠKOLY 

Ako alternatívna forma vyučovania sú určené pre žiakov všeobecných a odborných škôl. Návšteva dielní školy remesiel je spojená s prácou v štyroch rôznych dielňach. Cieľom pobytu je okrem získaných informácií o histórii daného remesla aj vyrobenie jednoduchého predmetu z prírodného materiálu. Na túto formu vzdelávania je potrebná rezervácia telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky.

 EXKURZIA V DIELŇACH REMESIEL 
Bezplatné predstavenie tradičných remeselných dielní Školy remesiel ÚĽUV - hrnčiarskej, drotárskej, tkáčskej, rezbárskej spojené s rozprávaním o starých remeslách.


 V Regionálnom centre remesiel Vám ponúkame kurzy Školy remesiel: 
 
 KURZY PRE DOSPELÝCH: 
 KURZY PRE DETI: 
Viac informácií ku prihlasovaniu a kurzom pre dospelých, deti a mládež nájdete na www.uluv.sk, www.skolaremesiel.sk.

Počet miest je obmedzený, na kurz je potrebné prihlásiť sa vopred.

Program