Interaktívna prehliadka s kurátorkou výstavy poskytne zaujímavé informácie zo života pozoruhodných švábov. V rámci prehliadky bude možné sa jedincov dotknúť.

v sobotu aj v nedeľu o 14:00 h.