Pozývame Vás na otvorenie výstavy THE MEDIUMM IS THE MESSAGE / Zuzana Svatik, Anna Mária Beňová v kurátorskej koncepcii Kataríny Jankechovej.

Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra o 18:00.
Miesto: DOT Gallery, Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1/1 811 09 Bratislava
Trvanie: 9. 9. – 9. 10. 2022

The mediumm is the message je kurátorským projektom, ktorý sleduje vzájomnú komunikáciu tvorby dvoch súčasných autoriek Zuzany Svatik a Anny Márie Beňovej. Typické charakteristické črty pre obe autorky sú ironizácia, dynamickosť, dejovosť, tematické zameranie, prepájanie znakového a obrazového materiálu a sú ich komunikačným prepojením, ktoré môžeme na výstave sledovať. Kurátorský koncept je výberom starších i novších diel, ktorý sleduje dynamiku, vzájomné nadväzovanie a nepriamu komunikáciu autoriek.

 

 

Zuzana Svatik (1993)

je vizuálna umelkyňa pracujúca prevažne v médiu keramiky, maľby a kresby, zaoberá sa najmä angažovanou a kritickou líniou v súčasnom úžitkovom umení. Po ukončení magisterského štúdia pôsobila v Berlíne, momentálne je študentkou doktorandského štúdia na VŠVU v Bratislave. Absolvovala študijné pobyty vo Vroclave a Jeruzaleme, absolventskú stáž v ateliéri Moniky Grabuschnigg v Berlíne. Je dvojnásobnou laureátkou ceny BADW a ocenenia Nový zjav NCD 2021, získala nomináciu Diploma selection Praha a Talente v Mníchove.

Svoju tvorbu prezentovala na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku a Izraeli.

Anna Mária Beňová (*1996, Bratislava) 

svoje štúdium umenia začala už na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave nastúpila v roku 2016 na katedru Maliarstva, do Ateliéru mal+by Klaudii Koszby. Semestrálnu Stáž absolvolava na FaVU – VUT v Brne. Patrila medzi finalistov Maľby roka 2021.

Vo svojej umeleckej práci rozvíja témy telesnosti, vzťahov, bizarných vypätých situácií, v ktorých sa aktéri príbehov na obrazoch ocitajú vo zvláštnych prostrediach, za akých si nejednoznačných okolností. Túto tému skúma vo svojej tvorbe už dlhší čas. Jej maľby sú vyjadrením rozkoše alebo intimity, často na hranici provokácie obrazom ako vtipom. V maľbách ironizuje objektivizáciu alebo optimalizáciu vzťahov, ktorá sa pre autorku stáva neprekonateľná, banálne situácie vyostruje do absurdna, tak, aby odcudzenie bolo
neprekonateľné aj pre diváka.

Na obrazoch zobrazuje pornografické príbehy, ktoré rôznymi spôsobmi paroduje, niekedy až do nežnosti. Zaujímajú ju žensko-mužské vzťahy, ale rovnako aj ich zánik: v prenesenom význame naplnené a nenaplnené pocity, túžby a potešenia aktérov. Ide je o prečistenie telesnej túžby, vášne a chtíča nejednoznačnosťou obrazu. Chce uviesť divákov do zvláštnej pozície voyerov, ktorá v nich vzbudí viac otázok ako odpovedí.