Vyhľadať podujatie

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Jilemnického 48
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

www.vkmk.sk
bibliografia@vkmk.sk
+421 48 412 47 57O nás

Knižnično-informačné služby poskytuje 5 pracovísk v rôznych častiach mesta.

Podujatia pre verejnosť sa v letných mesiacoch júl - august nerealizujú.

Oddelenia
 ODDELENIE BELETRIE, ODBORNEJ A REGIONÁLNEJ LITERATÚRY 
- UL. F. ŠVANTNERA 18, tel. 048/ 415 37 84, 
MVS : mvs@vkmk.sk
Výpožičky : svantnerova@vkmk.sk
Bibliografia : bibliografia@vkmk.sk

Otvorené:
- pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 8 - 11:30 12:15 - 18;    
- streda 12 - 18;

Fond a služby pre mládež od 15 rokov, pre dospelých, zvukové knihy pre nevidiacich,slabozrakých a inak zdravotne postihnutých.. Čitáreň. Online databázy EBSCO. REGION. OSOBNOSTI. MVS. Kopírovanie z dokumentov. Skenovanie. BIS. Rešerše. CD ROM, INTERNET ADSL pre verejnosť - 4 PC.

 ODDELENIE PRE DETI 
- UL. LAZOVNÁ 26, tel. 048/ 415 31 48, e-mail: detske@vkmk.sk

Otvorené: 
- pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 9 - 11:30 12:15 - 16:30
- streda: 12 - 16:30

Fond a služby najmä pre deti do 15 rokov, ale aj dospelých záujemcov o detskú literatúru, študentov. Čitáreň. Online databázy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. BIS. Rešerše. Video. CD ROM. INTERNET ADSL pre verejnosť - 4 PC. Kultúrno-výchovné podujatia.  Hudobné časopisy, knihy o hudbe, hudobniny, hudobné videoprogramy. BIS. Rešerše. Hudobné podujatia.

Pobočky
 SÍDLISKO - UL. 29.AUGUSTA 25  
- tel.048/ 414 22 83, e-mail: 29augusta@vkmk.sk

Otvorené:
- pondelok: 10 - 12;13 - 18
- utorok: 12 - 17
- streda: 12 - 18
- štvrtok: 10 - 12;13 - 17
- piatok: 12 - 17

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Noviny a časopisy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. INTERNET ADSL pre verejnosť - 1 PC.
 

 FONČORDA - UL. JILEMNICKÉHO 48 
-  048/ 413 48 68, e-mail:jilemnickeho@vkmk.sk

Otvorené: 
- pondelok, utorok, štvrtok : 9 -12, 13 - 17 
- streda: 13 - 18 
- piatok:8-12, 13-16   

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Noviny a časopisy. Podujatia. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. INTERNET ADSL pre verejnosť - 3 PC.

 SÁSOVÁ - MŠ KARPATSKA 3 
- tel. 048/ 417 37 24, e-mail: karpatska@vkmk.sk

Otvorené: 
- pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 10 -12, 13 - 18
- streda: 13 - 18     

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Čitáreň - noviny a časopisy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. Video. Spoločenské hry.  INTERNET ADSL pre verejnosť zdarma - 8 PC (národný projekt -Verejný internet v knižniciach). Podujatia pre deti, mládež i dospelých.  Možnosť stretávania sa neformálnych občianskych združení,  miesto na výstavky amatérskych fotografov, výtvarných umelcov, zberateľov, ...
 

Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti