Vyhľadať podujatie

Dom kultúry

Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

www.dklm.sk
dklm@dklm.sk
+421 44 556 40 10Program